1. כל הקונה באתר “רוגע קוסמטיקה אורגנית” מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי
שימוש אלו.

2. אתר רוגע מספק חומרי גלם להכנת מוצרי קוסמטיקה. האמור באתר מסופק כהצעה בלבד וללא התחייבות כספית והינו חלק מהשירות הניתן באתר “רוגע”. אין לראות באמור המלצה רפואית. אין אנו יכולים להבטיח שאמנם התוצאות יספקו את המשתמשים ולכן מומלץ להכין כמות קטנה ולבדוק אותה לפני השימוש. האמור מכוון לשימוש עצמי של המשתמשים ועל אחריותם בלבד. אתר “רוגע” ובעליו לא מתחייבים בשום צורה לתוצאות השימוש בהצעות לעיל. האחריות כולה על המשתמש.

3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. אתר רוגע קוסמטיקה שומר לעצמו את הזכות להחלפת ספק בהתאם לשיקולי החברה ובהתאם לכך ייתכנו שינויים באופן נראות המוצר, בגבול הסביר ותוך שמירה על אופי המוצר. כמו כן, תיתכן אספקה באריזה שונה מהמוצג באתר בשל הבדלים באריזות שיכולים להיות במלאי היצרן.

4. על מנת לשמור בצורה מיטיבה על המוצרים יש לאחסנם במקום קריר, מוצל ויבש.

5. ככלל התשלום מבוצע במעמד ההזמנה. הזמנה שנרשמה לאיסוף עצמי ותשלום במקום אפשרית רק בהזמנה של עד 150 ש”ח או עד 3 פריטים (ניתן לשלם באתר או בטלפון). בהזמנה בה הלקוח ביקש לשלם במקום הזמנה של עד 150 ש”ח או עד 3 פריטים, על הלקוח למסור פרטי כרטיס אשראי לביטחון, אשר יחוייב במידה והלקוח לא הגיע לאיסוף ותשלום תוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.

6. משלוחים ישולמו לפי סך ההזמנה הכולל ובהתאם לצורת השילוח המתבקשת. עלויות המשלוחים בהתאם למדיניות המשלוחים. הזמנה תצא למשלוח רק לאחר תום ביצוע ההזמנה על כל שינוייה ככל שיידרשו על ידי הלקוח (קרי, שינוי פריט בהזמנה, הוספת פריט, חוסר במלאי וכו’) ורק לאחר ביצוע תשלום מלא בגין ההזמנה.

7. על אף האמור לעיל, במקרה של עיכוב בהגעת המוצר מסיבה שתלוייה בדואר ישראל (עבור משלוחים בדואר רשום) או מסיבה שתלוייה בחברת השליחויות (עבור משלוחי אקספרס), לא יוכל הלקוח לדרוש פיצוי מהמוכר, אשר יעשה כל שביכולתו על מנת לזרז ולאתר את המוצר. באם יחלפו 21 ימי עבודה והלקוח טרם קיבל את המוצר זכותו לבטל את הרכישה מבלי לשלם דמי ביטול, או לבקש משלוח מחודש של המוצר.

8. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981. במקרים אלו הלקוח לא יחוייב בעלות המשלוח.

9.  זיכויים : לקוח אשר לזכותו עומדת יתרת זכות בגין שינוי בהזמנה ו/או חוסר במלאי ו/או כל סיבה אחת המאושרת ע”י מפעילי האתר, יקבל על כך הודעה בטלפון ו/או במייל. הזיכוי יינתן רק באישור מפעילי האתר ובגין סיבה מוצדקת. יתרת הזכות תיהיה בתוקף למשך 3 חודשים בלבד ממועד ביצוע ההזמנה המזוכה.

10. אתר “רוגע” שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקולי החברה.